Zaustavite svijet, zaustavite vrijeme!

Tjedan sjećanja na bol učenici i nastavnici naše škole obilježili su posebnim pripremama, postavljanjem prigodnog panoa i posjetom gradu heroja. Paljenjem svijeća i, ispod glasa, razmjenom osobnih i obiteljskih sjećanja na heroje koje poznajemo, živim održavamo uspomenu: grad – to smo mi.

Zaustavite svijet, zaustavite vrijeme ako ne stignete dati djeci sve što im treba da odrastu u čistoj ljepoti, jer za ono što se sada događa, nisu kriva djeca. Kad čovjek bolje razmisli, djeca su još jedino dobro koje je čovječanstvu ostalo. Sve drugo uništeno je u nastojanju da sitni ljudski stvor bude veći od misli, od riječi — od Boga.