Kuhar

Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje živežnih namirnica, čišćenje, određivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje.

Kuhar priprema ili spravlja hladna i topla jela te kolače, prema dnevnim menijima ili jelovniku. Pri tome, poštuje recepte i količinske normative za upotrebu pojedinih namirnica u obrocima. Kuhari također pripremaju jela po narudžbi, salate, dressinge, tople napitke i jela poznatih svjetskih kuhinja.

Kuhar tijekom obavljanja poslova poštuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi, te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Nadalje, kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica, izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Kuhari također brinu o održavanju strojeva i uređaja u kuhinji, kako bi oni bili ispravni i tehnički postojani.

Kuhar sudjeluje u pripremanju i sastavljanju jelovnika, dnevnih menija te u pripremi kalkulacija za određena jela i obroke.

Da bi uspješno obavljao svoj posao, kuhar mora pratiti novosti u struci i iste primjenjivati. Kada u poslu stekne dovoljno iskustva, kuhar sudjeluje u edukaciji novih zaposlenika.

Značajke zanimanja
Program:
Kuhar - JMO
Sektor:
Turizam i ugostiteljstvo
Trajanje:
3 godine

Nastavni plan i program

Nastavni predmet

Broj sati

1.razred

2.razred

3.razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

Povijest

2

70

-

-

-

-

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

Stručno - teorijski dio s izbornom nastavom

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

2

64

Kulturno-povijesna baština

-

-

-

-

1

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

Vođenje i organizacija kuhinje

-

-

-

-

1

32

Strani jezik II.

1

35

1

35

1

32

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Strani jezik II.

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

Tehnologija zanimanja 2/3/2

Osnove higijene

½

15

 

 

 

 

Kemija

½

15

 

 

 

 

Poznavanje robe i prehrana

1

40

2

70

2

64

Biologija i ekologija

-

 

1

35

 

 

Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskom objektu)

Nastavni predmet

Broj sati

1.razred

2.razred

3.razred

godišnje

godišnje

godišnje

 Praktična nastava u školi*

- Kuharstvo s vježbama

- Bonton

- Ugostiteljsko posluživanje

- Osnove računalstva s vježbama

 

220

35

35

70

 

240

 

30

-

 

160

Ukupno

360

270

160

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu**

Nastavna godina (35 tj.)

Ljetna praktična nastava

 

 

350

190

 

 

430

200

 

640

Ukupno

540

630

640

Sveukupno

900

900

800

* Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru kuharstva s vježbama realiziraju se i sadržaji zaštite na radu (do 15 sati). Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva ) trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.
* Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju ugovora u praktičnoj nastavi koje sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i poduzećima.