Autolakirer

Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja o autolakirerskim podlogama, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja.

Također, autolakirer usvaja i potrebne vještine za izvođenje ukrasnih tehnika kako na papiru tako i na autolakirerskim podlogama, razvija kreativnost i smisao za estetiku. 

Autolakirer osmišljava i izrađuje jednostavne crteže, uči osnove prikaza u perspektivi i rada s bojom, uči tehnike prijenosa crteža s jedne na drugu podlogu te metode prostoručnog uvećavanja crteža.

Značajke zanimanja
Program:
Autolakirer - JMO
Sektor:
Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge
Trajanje:
3 godine

Učenički likovni radovi

​​Primjeri tehnike prenošenja slike pomoću procrtnice s jednog papira na drugi ili na neku drugu podlogu.

Primjeri linearne (geometrijske perspektive) –stvaranja iluzije dubine prostora i volumena nekog objekta na plohi. 

Primjeri tehnike prostoručnog uvećavanja ili smanjivanja slike pomoću pravilne mreže kvadrata.

Nastavni plan i program

Predmet

Broj sati

1.razred

2.razred

3.razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

Etika/vjeronauk

1

35

1

35

1

32

Povijest

2

70

Politika i gospodarstvo

2

70

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

35

Stručno - teorijski dio – obavezni

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

4

128

Crtanje s osnovama obojenja

1

35

1

35

1

32

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

Računalstvo

2

70

-

-

-

 

Stručno - teorijski dio – izborni

1. razred - učenici biraju jedan od ponuđenih predmeta

2. razred - učenici biraju dva od ponuđenih predmeta

3. razred - učenici biraju tri od ponuđenih predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

Matematika u struci

 

 

1

35

1

32

Osnove restauriranja starih vozila

 

 

1

35

1

32

Dizajn posebnih efekata

 

 

(1)

 

1

32

Ekologija (alternativa)

1

35

(1)

 

(1)

 

Praktični dio

Tehnološke vježbe

1

35

3

105

3

96

Praktična nastava u školi (maks)

325

165

64

Praktična nastava u radnom procesu (min)

540

630

640

 

Nastavni plan i program

Skriveno jer je staro

Autolakirer radi na poslovima pripreme različitih podloga za bojanje (drvene, plastične, metalne), zatim nanosi boju ili lak koje nakon sušenja brusi i polira. Podlogu priprema različitim postupcima (struganjem stare boje, brušenjem, čišćenjem, kitanjem, izravnavanjem i dr.), a boje i lakove nanosi uranjanjem ili pomoću različitih kistova, četki i prskalica. Osim različitih vrsta boja i lakova, često upotrebljava različite kemikalije i otapala.

Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata, te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja. Uči osnove sigurnosti na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Stječe znanja o materijalima s kojima i na kojima će raditi.

Obavljanje poslova autolakirera zahtijeva dobru opću tjelesnu spretnost, dobar vid i izvrsno razlikovanje boja.

Autolakirer radi u zatvorenom prostoru, s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu.

Tijekom rada nosi zaštitnu radnu odjeću, kapu i masku, kako bi se zaštitio od štetnog utjecaja boja, lakova i kemikalija.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Značajke zanimanja
Program:
Autolakirer - klasični i JMO
Sektor:
Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge
Trajanje:
3 godine