samo na računalu:

samo na mobu/tabletu:

Autolakirer

Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja o autolakirerskim podlogama, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja.

Također, autolakirer usvaja i potrebne vještine za izvođenje ukrasnih tehnika kako na papiru tako i na autolakirerskim podlogama, razvija kreativnost i smisao za estetiku. 

Autolakirer osmišljava i izrađuje jednostavne crteže, uči osnove prikaza u perspektivi i rada s bojom, uči tehnike prijenosa crteža s jedne na drugu podlogu te metode prostoručnog uvećavanja crteža.

Značajke zanimanja
Program:
Autolakirer - JMO
Sektor:
Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge
Trajanje:
3 godine

Učenički likovni radovi

​​Primjeri tehnike prenošenja slike pomoću procrtnice s jednog papira na drugi ili na neku drugu podlogu.

Primjeri linearne (geometrijske perspektive) –stvaranja iluzije dubine prostora i volumena nekog objekta na plohi. 

Primjeri tehnike prostoručnog uvećavanja ili smanjivanja slike pomoću pravilne mreže kvadrata.

Učenici na Danima otvorenih vrata

Nastavni plan i program

Klasični
JMO

I. Zajednički dio

Red. br.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

3.

Povijest

2

-

-

4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

5.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

6.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

7.

Matematika

2

2

2

8.

Računalstvo

-

-

2

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

12

12

12

 

II. Posebni strukovni dio:

Red. br.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1.r.

2.r.

3.r.

9.

Ličilački materijali

2

-

-

10.

Ustrojstvo ličilačkih radova

-

-

1

11

Ukrasne tehnike

-

2

2

12.

Risanje s osnovama bojenja

2

2

-

13.

Autolakirerski radovi

2

2

3

14.

Praktična nastava

16

16

16

UKUPNO STRUČNI DIO

22

22

22

SVEUKUPNO

34

34

34

STRUČNA PRAKSA

182

182

35*

 

* sati za izradu završnog rada

Plan (manji) samo na mobu

I. Zajednički dio

Red. br.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

3.

Povijest

2

-

-

4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

5.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

6.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

7.

Matematika

2

2

2

8.

Računalstvo

-

-

2

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

12

12

12

 

II. Posebni strukovni dio:

Red. br.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1.r.

2.r.

3.r.

9.

Ličilački materijali

2

-

-

10.

Ustrojstvo ličilačkih radova

-

-

1

11

Ukrasne tehnike

-

2

2

12.

Risanje s osnovama bojenja

2

2

-

13.

Autolakirerski radovi

2

2

3

14.

Praktična nastava

16

16

16

UKUPNO STRUČNI DIO

22

22

22

SVEUKUPNO

34

34

34

STRUČNA PRAKSA

182

182

35*

 

* sati za izradu završnog rada

Predmet

Broj sati

1.razred

2.razred

3.razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

Etika/vjeronauk

1

35

1

35

1

32

Povijest

2

70

Politika i gospodarstvo

2

70

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

35

Stručno - teorijski dio – obavezni

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

4

128

Crtanje s osnovama obojenja

1

35

1

35

1

32

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

Računalstvo

2

70

-

-

-

 

Stručno - teorijski dio – izborni

1. razred - učenici biraju jedan od ponuđenih predmeta

2. razred - učenici biraju tri od ponuđenih predmeta

3. razred - učenici biraju četiri od ponuđenih predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

Matematika u struci

 

 

1

35

1

32

Strukovni predmeti

 

 

1+1

35+35

1+1

32+32

Ekologija

1

35

-

-

-

-

Praktični dio

Tehnološke vježbe

1

35

3

105

3

96

Praktična nastava u školi (maks)

325

165

64

Praktična nastava u radnom procesu (min)

540

630

640

 

Plan (manji) samo na mobu

Predmet

Broj sati

1.razred

2.razred

3.razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

Etika/vjeronauk

1

35

1

35

1

32

Povijest

2

70

Politika i gospodarstvo

2

70

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

35

Stručno - teorijski dio – obavezni

Tehnologija zanimanja

2

70

3

105

4

128

Crtanje s osnovama obojenja

1

35

1

35

1

32

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

Računalstvo

2

70

-

-

-

 

Stručno - teorijski dio – izborni

1. razred - učenici biraju jedan od ponuđenih predmeta

2. razred - učenici biraju tri od ponuđenih predmeta

3. razred - učenici biraju četiri od ponuđenih predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

Matematika u struci

 

 

1

35

1

32

Strukovni predmeti

 

 

1+1

35+35

1+1

32+32

Ekologija

1

35

-

-

-

-

Praktični dio

Tehnološke vježbe

1

35

3

105

3

96

Praktična nastava u školi (maks)

325

165

64

Praktična nastava u radnom procesu (min)

540

630

640

 

Skriveno jer je staro

Autolakirer radi na poslovima pripreme različitih podloga za bojanje (drvene, plastične, metalne), zatim nanosi boju ili lak koje nakon sušenja brusi i polira. Podlogu priprema različitim postupcima (struganjem stare boje, brušenjem, čišćenjem, kitanjem, izravnavanjem i dr.), a boje i lakove nanosi uranjanjem ili pomoću različitih kistova, četki i prskalica. Osim različitih vrsta boja i lakova, često upotrebljava različite kemikalije i otapala.

Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata, te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja. Uči osnove sigurnosti na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Stječe znanja o materijalima s kojima i na kojima će raditi.

Obavljanje poslova autolakirera zahtijeva dobru opću tjelesnu spretnost, dobar vid i izvrsno razlikovanje boja.

Autolakirer radi u zatvorenom prostoru, s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu.

Tijekom rada nosi zaštitnu radnu odjeću, kapu i masku, kako bi se zaštitio od štetnog utjecaja boja, lakova i kemikalija.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Značajke zanimanja
Program:
Autolakirer - klasični i JMO
Sektor:
Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge
Trajanje:
3 godine