Turističko hotelijerski komercijalist

Turističko-hotelijerski komercijalist organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica te sastavlja dnevni jelovnik.

Bavi se dogovaranjem i organiziranjem domjenaka, banketa, svečanih ručkova i večera.

Brine o prezentaciji i propagandi restorana putem brošura, plakata, letaka, reklama i drugih oblika promidžbe, brine o estetskom izgledu jela i uređenju prostora. Kontrolira rad i financijsko poslovanje kuhinje i restorana, obrtničke radnje i drugih ugostiteljskih objekata, pronalazi rješenja u specifičnim zahtjevima gosta.

Može obavljati visoke organizacijske i tehnološki zahtjevne poslove u hotelu, odjelu hrane i pića, odnosno cjelokupnom hotelu, visokokategoriziranim restoranima, privatnim pansionima i slično.

Turističko hotelijerski komercijalist mora imati temeljna znanja iz područja turizma,  hotelijerstva i ekonomije, kao i osnovna znanja iz statistike, knjigovodstva i bilanciranja te organizacije poslovanja poduzećem.

Potrebno je dobro poznavanje rada na računalu, poznavanje opće kulture i kulturne baštine, umjetnosti, povijesti, dobro znanje nekoliko stranih jezika, poznavanje turističke animacije i komunikacije, psihologije rada s klijentima, i sl.

Također je poželjna osobina kreativnosti u obavljanju prezentacijskih i propagandnih poslova.

Za obavljanje poslova turističko-hotelijerskog komercijalista, potrebno je imati dobro opće zdravlje, dobro razvijene komunikacijske vještine te otvorenost u kontaktu s ljudima.

Turističko hotelijerski komercijalist mora biti uslužan i strpljiv u radu s ljudima i dobrih organizacijskih sposobnosti.

Značajke zanimanja
Program:
Turističko hotelijerski komercijalist
Sektor:
Turizam i ugostiteljstvo
Trajanje:
4 godine

Nastavni plan i program

Nastavni predmet

Broj sati tjedno

I. r

II. r

III. r

IV. r

Zajednički dio

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

0

0

Politika i gospodarstvo

0

0

2

0

Tjelesni i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Etika/vjeronauk

1

1

1

1

Ukupno

8

8

8

6

Posebni stručni dio

Strani jezik 1

3

3

3

3

Strani jezik 2

3

3

2

2

Gospodarska matematika

3

3

2

2

Računalstvo

2

2

0

0

Poslovna psihologija s komunikacijom

0

0

2

0

Biologija s higijenom i ekologijom

2

0

0

0

Turistički zemljopis

0

0

1

1

Povijest hrvatske kulturne baštine

0

0

2

0

Gospodarsko pravo

0

2

0

0

Poslovno dopisivanje

1

1

0

0

Računovodstvo i kontrola

0

0

0

2

Statistika

0

0

2

0

Knjigovodstvo

0

0

2

2

Organizacija poslovanja u poduzeću

2

2

2

2

Osnove turizma

2

0

0

0

Promet i putničke agencije

0

0

0

2

Marketing u turizmu

0

0

0

2

Recepcijsko poslovanje

0

0

0

2

Poznavanje robe i prehrana

2

2

0

0

Ugostiteljsko posluživanje

2

3

3

3

Kuharstvo (sa slastičarstvom)

3

4

4

4

Ukupno

25

27

25

27

Praktična nastava – tjedno

3

3

3

3

Ukupni zajednički i stručni dio

36

36

36

36

Praktična nastava - ljetna

182

182

182

/