Turistička promocija

Budući da smo prošle godine (kao organizatori smotre) upriličili turističku promociju grada i škole, odševili sudionike smotre, zamoljeni smo da istu aktivnost odradimo i ove godine.
U ulozi turističkih vodiča sudjelovalo je sedam učenika 2.a razreda (turistička gimnazija), devet učenika 3.a razreda (turistička gimnazija) jedna učenica 4.a razreda (turistička gimnazija) i jedan učenika 4.c razreda (turističko-hotelijerski komercijalist). Turističko vođenje realizirano je u dvije turističke ture u kojima su pojedini učenici kroz ulogu turističkih vodiča utjelovili likove iz povijesti grada i ujedno upoznali sudionike turističke šetnje sa zanimljivim crticama „grada na Bosutu“. Ostali učenici imali su ulogu fotografa i pomoćnika nastavnice Miljenke Vujeva. Samim uključivanjem u turističku šetnju gradom učenici su ostvarili višestruku korist za sebe, školu i naš grad. Pokazali su da su najbolji ambasadori našeg turizma i naša svijetla budućnost.