Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko turističke škole Osijek

Ugostiteljsko-turistička škola u Osijeku jedna je od šest strukovnih škola u Hrvatskoj imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u području turizma i ugostiteljstva (RCK), od ukupno 25 strukovnih škola imenovanih regionalnim centrima kompetentnosti.

Obvezna je prema tome izraditi nove standarde zanimanja i standarde kvalifikacija, izraditi nove  i unaprijediti postojeće obrazovne kurikulume, razviti nove formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih, i to u područjima traženih i popularnih zanimanja poput gastronomije, nutricionizma, selektivnih oblika turizma ili upravljanja turističkom destinacijom.

Svrha RCK je osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz potporu i suradnju s poslodavcima, osnivačima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim te civilnim sektorom. I postati mjestom izvrsnosti.

 

Za projekte Regionalnog centra kompetentnosti osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 95.673.388,62 kuna i financirat će se iz dva fonda:

  • Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – projekt RCK VIRTUS i
  • Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 – projekt RCK VirtuOS.

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 potpisan je 19. lipnja 2020. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) te Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, te je u cijelosti financiran sredstvima EU. Razdoblje provedbe projekta je do 18. rujna 2023. godine.

 

Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija osigurana su sredstva za ulaganje u infrastrukturu i opremu RCK VIRTUS i to za:

  • izvođenje infrastrukturnih radova, sanaciju i adaptaciju praktikuma Ugostiteljsko-turističke škole na lokaciji Matije Gupca 7 u Osijeku,
  • izvođenje infrastrukturnih radova, rekonstrukciju, nadogradnju i prenamjenu Doma učenika Ugostiteljsko-turističke škole u Akademis – mjesto obrazovanja i osposobljavanja, učenja temeljenog na radu i smještaja učenika i korisnika,
  • izvođenje infrastrukturnih radova na adaptaciji prostora i praktikuma partnera Srednje strukovne škole Vinkovci.

 

Nakon izvođenja radova, uslijedit će opremanje modernom specijaliziranom opremom i inovativnim tehnologijama sa svrhom uspostave infrastrukture RCK kao preduvjeta za razvoj obrazovnih programa sukladnih potrebama tržišta rada čime će se doprinijeti povećanju relevantnosti strukovnog obrazovanja, većoj zapošljivosti učenika i polaznika i razvoju regije.