Početna konferencija projekta VIRTUS – uspostava infrastrukture regionalnih centarakompetentnosti

Konferenciju je pratilo više od 400 sudionika: