Početna konferencija projekta VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti

Konferenciju je pratilo više od 400 sudionika: