Izrada Pralina

U našem novom kabinetu za  kuharstvo održana je radionica izrada Pralina. Slatku radionicu je održala  nastavnica Marija Bošnjak zajedno sa učenicima zanimanja kuhar.

Na radionici su izrađeni slijedeći čokoladni proizvodi: Praline, Mliječne čokoladne Ganache Truffles, Malina Ganache, Enrobed Praline Feuilletine, Enrobed Tanzanie, Munchmallow.

Učenici tijekom radionice su naučili proces temperiranja čokolade, izradu punila i ganacha, kalupiranje pralina, punjenje i zatvaranje pralina, izrada moussea od čokolade.

Nakon uspješnog rada na izložbeni stol izložili smo slijedeće proizvode: Praline, Mliječne čokoladne Ganache Truffles, Malina Ganache, Enrobed Praline Feuilletine, Enrobed Tanzanie, Munchmallow.

Edukacija je održana u okviru ESF projekta RCK VirtuOS je bila usmjerena na razvoj novih vještina i kompetencija.