Erasmus+ KA 2 projekt “Think Global, Support Local”

Od rujna 2019. pa sve do kolovoza 2021. naša škola sudjeluje u projektu financiranom sredstvima Europske Unije pod nazivom Erasmus+ KA 2 pod nazivom «Think Global, Support Local». Cilj projekta je osvijestiti mlade i njihove prehrambene navike te ih potaknuti na konzumiranje zdravih namirnica pretežito iz lokalnog uzgoja kao i zdravom načinu života.

Kako razvijati svijest o zdravoj prehrani i kako stvarati nove navike naučit ćemo kroz šest različitih mobilnosti u zemljama partnerima a to su Njemačka, Italija, Hrvatska, Španjolska, Francuska i Belgija.