samo na računalu:

Hotelijersko turistički tehničar

samo na mobu/tabletu:

Hotelijersko turistički tehničar

Hotelijersko-turistički tehničar radi u turističkim agencijama i uredima, na recepcijama hotela, kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. Svakodnevno na stranim jezicima komunicira s turistima i poslovnim partnerima. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju.

U turističkim agencijama i uredima informira goste, prodaje i organizira turističke usluge kao što su smještaj i turistički aranžmani, organizira turistička putovanja i izlete, radi na pripremi informativnog i propagandnog materijala, surađuje s putničkim i prijevozničkim tvrtkama, hotelima i drugim poslovnim subjektima koji iznajmljuju smještajne kapacitete, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izračunu cijene turističke ponude, prodaje karte i dijeli propagandni materijal, radi izvještaje i dopise domaćim i inozemnim poslovnim partnerima, te radi na organizaciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti gostiju.

Na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata prima i sređuje rezervacije, organizira razmještaj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste, radi na realizaciji njihovih zahtjeva, daje savjete i informacije, vodi poslovne evidencije na recepciji, priprema račune i prima uplate, piše dopise poslovnim partnerima, surađuje s ostalim poslovnim subjektima koji rade na realizaciji turističke ponude: agencijama, turističkim uredima, prijevozničkim tvrtkama, i sl. U radu se koristi telefonom, računalom, telefaksom. Turiste opskrbljuje propagandnim materijalima, katalozima, cjenicima i dr.

Značajke zanimanja
Program:
Hotelijersko turistički tehničar
Sektor:
Turizam i ugostiteljstvo
Trajanje:
4 godine

Nastavni plan i program

Red. br.

PREDMET

RAZRED

I.

II.

III.

IV.

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

2.

Strani jezik I – engleski

4

4

3

3

3.

Strani jezik  II –francuski

3

3

4

4

4.

Strani jezik III – njemački

2

2

2

2

5.

Politika i gospodarstvo

 

 

2

 

6.

Povijest

2

2

2

 

7.

Matematika

4

4

3

3

8.

Računalstvo

 

2

2

 

9.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

10.

Etika / Vjeronauk

1

1

1

1

11.

Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština

 

 

 

2

12.

Geografija

 

2

2

2

13.

Poslovna psihologija s komunikacijom

 

2

 

 

14.

Statistika

 

 

1

 

15.

Knjigovodstvo s bilanciranjem

 

 

1

2

16.

Ugostiteljstvo

3

 

 

 

17.

Organizacija poslovanja poduzeća

 

3

2

2

18.

Turizam i marketing

 

 

 

2

19.

Biologija s ekologijom

2

 

 

 

20.

Gospodarsko pravo

 

 

 

2

21.

Prehrana i poznavanje robe

2

 

 

 

22.

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

2

 

 

 

23.

Praktična nastava - turizam

2

 

 

 

24.

Praktična nastava

-

2

70 sati

2

70 sati

 2

64 sati

24.

Stručna praksa

182

182

182

-

 

samo na mobu

Red. br.

PREDMET

RAZRED

I.

II.

III.

IV.

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

2.

Strani jezik I – engleski

4

4

3

3

3.

Strani jezik  II –francuski

3

3

4

4

4.

Strani jezik III – njemački

2

2

2

2

5.

Politika i gospodarstvo

 

 

2

 

6.

Povijest

2

2

2

 

7.

Matematika

4

4

3

3

8.

Računalstvo

 

2

2

 

9.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

10.

Etika / Vjeronauk

1

1

1

1

11.

Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština

 

 

 

2

12.

Geografija

 

2

2

2

13.

Poslovna psihologija s komunikacijom

 

2

 

 

14.

Statistika

 

 

1

 

15.

Knjigovodstvo s bilanciranjem

 

 

1

2

16.

Ugostiteljstvo

3

 

 

 

17.

Organizacija poslovanja poduzeća

 

3

2

2

18.

Turizam i marketing

 

 

 

2

19.

Biologija s ekologijom

2

 

 

 

20.

Gospodarsko pravo

 

 

 

2

21.

Prehrana i poznavanje robe

2

 

 

 

22.

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

2

 

 

 

23.

Praktična nastava - turizam

2

 

 

 

24.

Praktična nastava

-

2

70 sati

2

70 sati

 2

64 sati

24.

Stručna praksa

182

182

182

-