Hotelijersko turistički tehničar

Hotelijersko-turistički tehničar radi u turističkim agencijama i uredima, na recepcijama hotela, kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. Svakodnevno na stranim jezicima komunicira s turistima i poslovnim partnerima. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju.

U turističkim agencijama i uredima informira goste, prodaje i organizira turističke usluge kao što su smještaj i turistički aranžmani, organizira turistička putovanja i izlete, radi na pripremi informativnog i propagandnog materijala, surađuje s putničkim i prijevozničkim tvrtkama, hotelima i drugim poslovnim subjektima koji iznajmljuju smještajne kapacitete, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izračunu cijene turističke ponude, prodaje karte i dijeli propagandni materijal, radi izvještaje i dopise domaćim i inozemnim poslovnim partnerima, te radi na organizaciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti gostiju.

Na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata prima i sređuje rezervacije, organizira razmještaj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste, radi na realizaciji njihovih zahtjeva, daje savjete i informacije, vodi poslovne evidencije na recepciji, priprema račune i prima uplate, piše dopise poslovnim partnerima, surađuje s ostalim poslovnim subjektima koji rade na realizaciji turističke ponude: agencijama, turističkim uredima, prijevozničkim tvrtkama, i sl. U radu se koristi telefonom, računalom, telefaksom. Turiste opskrbljuje propagandnim materijalima, katalozima, cjenicima i dr.

Značajke zanimanja
Program:
Hotelijersko turistički tehničar
Sektor:
Turizam i ugostiteljstvo
Trajanje:
4 godine

Nastavni plan i program

R. b.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

I. r

II. r

III. r

IV. r

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

 

2.

Strani jezik I

4

4

3

3

 

3.

Strani jezik II

3

3

4

4

 

4.

Strani jezik III

2

2

2

2

 

5.

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

 

6.

Povijest

2

2

2

-

 

7.

Matematika

4

4

3

3

 

8.

Računalstvo

-

2

2

-

 

9.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

 

10.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

 

11.

Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština

-

-

-

2

 

12.

Geografija

-

2

2

2

 

13.

Poslovna psihologija s komunikacijom

-

2

-

-

 

14.

Statistika

-

-

1

-

 

15.

Knjigovodstvo s bilanciranjem

-

-

1

2

 

16.

Ugostiteljstvo

3

-

-

-

 

17.

Organizacija poslovanja poduzeća

-

3

2

3

 

18.

Turizam i marketing

-

-

-

2

 

19.

Biologija s ekologijom

2

-

-

-

 

20.

Gospodarsko pravo

-

-

-

2

 

21.

Prehrana i poznavanje robe

2

-

-

-

 

22.

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

2

-

-

-

 

23.

Praktična nastava

2

2

2

2

 

Sveukupno

33

33

33

34

 

Stručna praksa (godišnji zbroj sati)

182

182

182

-