Konobar

Poslovi konobara razlikuju se ovisno o tome gdje je konobar zaposlen. Samim time je i opis poslova konobara na različitim mjestima drugačiji te ovisi o uslugama koje se pružaju i o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu.  

Ako su zaposleni u restoranima ili hotelima i drugim mjestima koji ugošćuju veći broj ljudi, poslovi konobara započinju s pripremom stolnog rublja, stolnog inventara i uređivanjem kolica za posluživanje. Zatim slijedi priprema u prostorima namijenjenim posluživanju gostiju gdje se odvija raspoređivanje stolova i stolaca, njihovo prekrivanje, uređivanje stolova za posluživanje, kao i svi oni poslovi koji se odnose na pitanja kućnoga reda (briga za stolnu dekoraciju, jelovnike, cjenike itd.).

Slijedi doček gostiju (pozdravljanje, određivanje prikladnoga stola, pomoć pri odlaganju garderobe); donošenje jelovnika, vinske karte ili upućivanje u dnevnu ponudu, odnosno preporuka o specijalitetima kuće; uzimanje narudžbe od gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane, posluživanje pića; pospremanje stola, priprema računa i zahvala na posjetu.

Osim u restoranima i drugim mjestima s ponudom hrane, konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi, cocktail barovi, noćni klubovi i dr.). 

Značajke zanimanja
Program:
Konobar - JMO
Sektor:
Turizam i ugostiteljstvo
Trajanje:
3 godine

Nastavni plan i program

Naziv predmeta

Broj sati

1.razred

2.razred

3.razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Općeobrazovni dio

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

Povijest

2

70

-

-

-

-

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

Stručno - teorijski dio s izbornom nastavom

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

Strani jezik II

2

70

2

70

2

64

Tehnologija zanimanja

2

70

2

        70

1

32

Turistička geografija

-

-

-

-

1

32

Poslovna psihologija i komunikacije

-

-

1

35

-

-

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

Vođenje i organizacija restorana

-

-

-

-

1

32

Izborna nastava

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

1

35

1

35

1

32

Tehnologija zanimanja 2/2/1

Osnove higijene

½

15

 

 

 

 

Kemija

½

15

 

 

 

 

Poznavanje robe i prehrana

1

40

1

35

1

32

Biologija i ekologija

-

 

1

35

 

 

Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskom objektu)

Naziv predmeta

Broj sati

1.razred

2.razred

3.razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi*

360

270

160

-Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

-Bonton

- Kuharstvo

- Osnove računalstva s vježbama

 

 220

35

35

70

 

240

 

30

-

  

160

-

-

-

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu**

540

630

640

Nastavna godina (35 tj.)

Ljetna praktična nastava

350

190

430

200

640

 

Ukupno

900

900

800

* Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru ugostiteljskog posluživanja s
vježbama realiziraju se i sadržaji zaštite na radu (do 70 sati) i bontona (do 35 sati). Učenici prvog

razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju

obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili

ispit iz zaštite na radu.

** Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju
ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju ugovora u praktičnoj nastavi

koja sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za

to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za

to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i radnim poduzećima.