samo na računalu:

samo na mobu/tabletu:

Autolakirer

Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja o autolakirerskim podlogama, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja.

Također, autolakirer usvaja i potrebne vještine za izvođenje ukrasnih tehnika kako na papiru tako i na autolakirerskim podlogama, razvija kreativnost i smisao za estetiku. 

Autolakirer osmišljava i izrađuje jednostavne crteže, uči osnove prikaza u perspektivi i rada s bojom, uči tehnike prijenosa crteža s jedne na drugu podlogu te metode prostoručnog uvećavanja crteža.

Značajke zanimanja
Program:
Autolakirer - JMO
Sektor:
Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge
Trajanje:
3 godine

Učenički likovni radovi

​​Primjeri tehnike prenošenja slike pomoću procrtnice s jednog papira na drugi ili na neku drugu podlogu.

Primjeri linearne (geometrijske perspektive) –stvaranja iluzije dubine prostora i volumena nekog objekta na plohi. 

Primjeri tehnike prostoručnog uvećavanja ili smanjivanja slike pomoću pravilne mreže kvadrata.

Učenici na Danima otvorenih vrata

Nastavni plan i program

Klasični
JMO

I. Zajednički dio

Red. br.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

3.

Povijest

2

-

-

4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

5.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

6.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

7.

Matematika

2

2

2

8.

Računalstvo

-

-

2

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

12

12

12

 

II. Posebni strukovni dio:

Red. br.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1.r.

2.r.

3.r.

9.

Ličilački materijali

2

-

-

10.

Ustrojstvo ličilačkih radova

-

-

1

11

Ukrasne tehnike

-

2

2

12.

Risanje s osnovama bojenja

2

2

-

13.

Autolakirerski radovi

2

2

3

14.

Praktična nastava

16

16

16

UKUPNO STRUČNI DIO

22

22

22

SVEUKUPNO

34

34

34

STRUČNA PRAKSA

182

182

35*

 

* sati za izradu završnog rada

Plan (manji) samo na mobu

I. Zajednički dio

Red. br.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

3.

Povijest

2

-

-

4.

Vjeronauk/Etika

1

1

1

5.

Politika i gospodarstvo

-

2

-

6.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

7.

Matematika

2

2

2

8.

Računalstvo

-

-

2

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

12

12

12

 

II. Posebni strukovni dio:

Red. br.

Nastavni predmet

Tjedni broj sati

1.r.

2.r.

3.r.

9.

Ličilački materijali

2

-

-

10.

Ustrojstvo ličilačkih radova

-

-

1

11

Ukrasne tehnike

-

2

2

12.

Risanje s osnovama bojenja

2

2

-

13.

Autolakirerski radovi

2

2

3

14.

Praktična nastava

16

16

16

UKUPNO STRUČNI DIO

22

22

22

SVEUKUPNO

34

34

34

STRUČNA PRAKSA

182

182

35*

 

* sati za izradu završnog rada

Skriveno jer je staro

Autolakirer radi na poslovima pripreme različitih podloga za bojanje (drvene, plastične, metalne), zatim nanosi boju ili lak koje nakon sušenja brusi i polira. Podlogu priprema različitim postupcima (struganjem stare boje, brušenjem, čišćenjem, kitanjem, izravnavanjem i dr.), a boje i lakove nanosi uranjanjem ili pomoću različitih kistova, četki i prskalica. Osim različitih vrsta boja i lakova, često upotrebljava različite kemikalije i otapala.

Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata, te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja. Uči osnove sigurnosti na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Stječe znanja o materijalima s kojima i na kojima će raditi.

Obavljanje poslova autolakirera zahtijeva dobru opću tjelesnu spretnost, dobar vid i izvrsno razlikovanje boja.

Autolakirer radi u zatvorenom prostoru, s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu.

Tijekom rada nosi zaštitnu radnu odjeću, kapu i masku, kako bi se zaštitio od štetnog utjecaja boja, lakova i kemikalija.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Značajke zanimanja
Program:
Autolakirer - klasični i JMO
Sektor:
Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge
Trajanje:
3 godine