Autolakirer

Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja o autolakirerskim podlogama, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja.

Također, autolakirer usvaja i potrebne vještine za izvođenje ukrasnih tehnika kako na papiru tako i na autolakirerskim podlogama, razvija kreativnost i smisao za estetiku. 

​Autolakirer osmišljava i izrađuje jednostavne crteže, uči osnove prikaza u perspektivi i rada s bojom, uči tehnike prijenosa crteža s jedne na drugu podlogu te metode prostoručnog uvećavanja crteža.​

Značajke zanimanja
Program:
Autolakirer - JMO
Sektor:
Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge
Trajanje:
3 godine

Učenički likovni radovi

Primjeri tehnike prenošenja slike pomoću procrtnice s jednog papira na drugi ili na neku drugu podlogu.

Primjeri linearne (geometrijske perspektive) –​ stvaranja iluzije dubine prostora i volumena nekog objekta na plohi.

Primjeri tehnike prostoručnog uvećavanja ili smanjivanja slike pomoću pravilne mreže kvadrata.

Nastavni plan i program:​