Udžbenici i priručnici za Slastičarstvo

U sklopu VirtuOs projekta RCK Osijek, Ugostiteljsko turističke škole Osijek uz izrade novih
standarda kvalifikacija i novih kurikuluma za trogodišnje zanimanje Slastičar i specijalističko
usavršavanje za Specijalista restoranskih deserata, kao i za program osposobljavanja odraslih
Priprematelj hrvatskih tradicijskih slastica izrađivali su se i udžbenici za učenike i polaznike te
priručnici za nastavnike predavače s uputama nastavnicima kako primjenjivati i koristiti sadržaje
udžbenika u radu s učenicima ili polaznicima.
Tako da su napisani udžbenici za učenike zanimanja slastičar: Slastičarstvo 1, Slastičarstvo 2 i
Slastičarstvo 3 te pripadajući priručnik za nastavnike slastičarstva s uputama za korištenje sva tri
udžbenika za učenike.
Udžbenik za specijalistički program Restoranski deserti koji je nadogradnja trogodišnjeg
slastičara i priručnik za predavače te udžbenik Priprematelj hrvatskih tradicijskih slastica s
pripadajućim priručnikom za nastavnike.

Udžbenike za učenike Slastičar 1, Slastičar 2 i Slastičar 3 priručnik za nastavnike Slastičarstvo
su napisali Ružica Šošić i Saša Bešlić.
Udžbenik Restoranski deserti i pripadajuću priručnik za nastavnike su također napisali Ružica
Šošić i Saša Bešlić, dok je udžbenik za program osposobljavanja Priprematelj hrvatskih
tradicijskih slastica napisala Ružica Šošić.
Svi napisani materijali će pomoći nastavnicima slastičarstva i učenicima da svoja znanja i
vještine podignu na višu razinu, primjereniju tržištu rada, pogotovo što u Hrvatskoj ne postoji
službeni udžbenik za predmet Slastičarstvo zanimanja Slastičar.

Ružica Šošić, strukovni nastavnik slastičarstva, savjetnik