Svjetski dan palačinki i humanitarna akcija

U utorak, 13. veljače u našoj je školi organiziran Svjetski dan palačinki u sklopu kojeg je provedena humanitarna akcija za pomoć međunarodnoj organizaciji „Marijini obroci“. Spomenuta humanitarna organizacija osigurava školske obroke koji mijenjaju živote djece u nekim od najsiromašnijih zajednica svijeta. Dovoljna su samo 22 eura kako bi jedno dijete primalo obroke tijekom cijele školske godine.  Kupnjom palačinki u iznosu od 0,50 eura naši su učenici i nastavnici podržali humanitarnu akciju te je prikupljen iznos od 301 euro koji će biti uplaćen spomenutoj organizaciji. Za provedbu pripreme palačinki zaslužni su: Marija Bošnjak, Ana Marija Stanković i Mario Janocik koji su napravili preko 400 palačinki zajedno s učenicima 1. e, 2. e, 2. h i 3. e razreda.

Iznimno smo počašćeni da je našu aktivnost zabilježio HRT. Snimanje aktivnosti započelo je u novoj kuhinji praktikuma, sektora Kuharstvo i Slastičarstvo gdje su učenici pokazali sastojke, pripremu, prženje i punjenje palačinki nadjevom. #podravka#linolada#pekmezodsljiva

U praktikumu za HRT izjavu su dali Patrik Miličević (2.e), Ana Marošević (2.d) i Bono Jurić (3.e).

Nakon toga snimane su aktivnosti u restoranu gdje se izmjenjivalo 11 razreda na degustaciju i predavanje praćeno videom s nazivima palačinki raznih europskih i svjetskih zemalja. Naši su učenici Ana Marošević (2. d ) te Bono Jurić i Leonardo Markelić (3. e) zaslužni za predstavljanje podrijetla palačinki, tradicionalnog recepta, objašnjavanje humanitarnog karaktera akcije te samo posluživanje. Neumorno i s puno entuzijazma radili su cijelo vrijeme. Također, zahvaljujemo na suradnji u provedbi aktivnosti: Mihaeli Dominiković (2. b), Anni Grgić i Jeleni Matanić (3. e) te na kolegijalnoj podršci Nevenki Bionda i Tatjani Alerić. Osim učenika izjave za HRT dali su i vjeroučiteljica Anita Bošnjak koja je detaljnije izvijestila o Marijinim obrocima te ravnatelj škole koji je pohvalio i podržao akciju poticanjem uključivanja i dječjeg vrtića „Trnoružica“.

Organizatorice aktivnosti bile su vjeroučiteljica Anita Bošnjak i nastavnica Kristina Skoko.

Budući da nam je prva godina organizacije humanitarne akcije protekla iznimno uspješno, vjerujemo da će se narednih godina akcija još više proširiti i tradicionalno nastavljati.

Kristina Skoko