RCK VIRTUS

 Naziv projekta: RCK VIRTUS – uspostava infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti

Programski okvir: OP KK 2014-2020; Europski fond za regionalni razvoj, KK 09.1.3.01, Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Nositelj: Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek

Partneri: Osječko-baranjska županija i Srednja strukovna škola Vinkovci

Suradnici: Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Obrtnička škola Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Kubo d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 24.214.510,51 HRK

Cilj projekta: Unaprjeđenje infrastrukture Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju prostora i Akademisa škole, kao i partnerskih praktikuma za potrebe svih korisnika, opremanje prostora RCK te praktikuma i radionica specijaliziranom opremom koja je preduvjet za obrazovanje sukladno potrebama tržišta rada na regionalnoj razini.

Ključne aktivnosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje infrastrukturnih radova na rekonstrukciji i adaptaciji praktikuma škole i doma učenika u akademis, zatim stvaranje prostorno-tehničkih i drugih uvjeta za provedbu aktivnosti RCK kod korisnika i partnerske škole, stručni nadzor nad izvođenjem radova, nabavu specijalizirane opreme, upravljanje projektom i promidžbu i vidljivost.

Razdoblje provedbe: 28. svibnja 2019. godine – 18. rujna 2023. godine.