RCK VirtuOS

Naziv projekta: RCK VirtuOS – uspostava RCK u sektoru turizma i ugostiteljstva

Programski okvir: OP ULJP 2014-2020; Europski socijalni fond, UP.03.3.1.05. Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Nositelj: Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek

Partner: Osječko-baranjska županija – osnivač, 

               Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo, 

               Obrtnička škola Požega,

               Srednja strukovna škola Vinkovci, 

               Strukovna škola Virovitica,  

               Sunčane toplice d.o.o. Bizovac, 

               HUP Zagreb d.o.o., 

               Palisada d.o.o. Opatija, 

               Ekonomski fakultet i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

               Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“, Belišće.

Ukupna vrijednost projekta: 71.458.878,12 HRK

Cilj projekta: Unaprijediti kvalitetu obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva uspostavom mjesta izvrsnosti – RCK VirtuOS kroz jačanje kompetencija odgojnoobrazovnih radnika i provedbu novih i moderniziranih obrazovnih programa za različite kategorije korisnika čime će se doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada, unapređenju praktičnih znanja i vještina i veće zapošljivosti u sektoru. 

Ključne aktivnosti: Uspostava organizacije rada i razvoja RCK VirtuOS, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih, jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih, promocija strukovnih zanimanja i rada RCK VirtuOS, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te aktivnosti upravljanja projektom i administraciju. 

Razdoblje provedbe: 27. ožujka 2020. godine – 27. prosinca 2023. godine