Radionica „Izrada tradicionalnih kolača“

U ponedjeljak 25. rujna 2023. održan je radionica za učenike zanimanja pomoćni kuhar – slastičar. Nastavnice Eva Jurčić i Marija Bošnjak su organizatorice i koordinatori održane radionice uz pomoć suradnica u nastavi Daniele Brdsko i Ruže Savić.

Edukacija je održana u okviru ESF projekta RCK VirtuOS je bila usmjerena na razvoj novih vještina i kompetencija.