Projekt Handmade

Projekt Handmade odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Javnim pozivom pod nazivom Rad s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama. U sklopu projekta učenici zanimanja Turističko-hotelijerski komercijalist i Hotelijersko-turistički tehničar, osmisliti će interaktivnu igru pod nazivom Handmade, za koju na raspolaganju imamo 2.000,00 Eura. 

Ideja projekta je kreirati i nadograditi edukativnu interaktivnu igru, po uzoru na igru The hat factory, kreiranu osamdesetih godina prošloga stoljeća. Riječ je o inovativnom formatu igre koja zadovoljava promatranje tržišta na temelju nekoliko uloga kroz nabavu, proizvodnju, kontrolu kvalitete, logistiku, prodaju, pregovaranje, nepredviđene situacije… a sve u cilju intenzivnije edukacije učenika za tržište rada i njegove kompleksnosti.

Nadareni učenici kreirali bi pravila, načine izvođenja igre, vježbanje uloga, kako bi svoja znanja prenijeli na ostale učenike, kako u našoj školi, tako i u lokalnoj zajednici. Na ovaj bismo način osposobili i učvrstili kompetencije naših učenika, kreirali simulaciju tržišta rada, radnoga okruženja kao i proizvodnje, kroz interaktivnu igru. Učenici će se na zanimljiv način upoznati sa izazovima koje nosi poduzetništvo, grana gospodarstva, kojoj će naši učenici strukovnjaci itekako pripadati.

Stoga… 

Tri, dva, jedan… Neka igra počne!

Mentor projekta: Maja Vidić