Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pogledaj/preuzmi… [113.31 KB]


KLASA: 602-03/21-01/241

URBROJ: 2188-49-02-21-1

Vinkovci, 4. 6. 2021.

Natječaj za upis u prvi razred Srednje strukovne škole Vinkovci u šk. god. 2021./2022.

Program /zanimanje Trajanje programa Broj slobodnih mjesta Posebno važan predmet za upis koji određuje škola Natjecanje iz znanja
Hotelijersko turistički tehničar 4.god 22 Biologija Natjecanje i smotra iz biologije
Turističko-hotelijerski komercijalist 4.god 22 Biologija Natjecanje i smotra iz biologije
Modni tehničar 4.god 20 Povijest Natjecanje iz povijesti
Autolakirer JMO 3.god 7 Natjecanje mladih tehničara
Frizer JMO 3.god 20 Natjecanje mladih tehničara
Konobar JMO 3.god 14 Natjecanje mladih tehničara
Krojač JMO 3.god 7 Natjecanje mladih tehničara
Kuhar JMO 3.god 22 Natjecanje mladih tehničara
Pomoćni kuhar i slastičar TES 3.god 5 Natjecanje mladih tehničara
Pomoćni soboslikar-ličilac TES 3.god 3 Natjecanje mladih tehničara
Slastičar JMO 3.god 8 Natjecanje mladih tehničara
Soboslikar – ličilac JMO 3.god 7 Natjecanje mladih tehničara
Program/zanimanje 1.strani jezik 2.strani jezik 3.strani jezik Vrijeme provjere stranog jezika*** Izborni predmeti
Hotelijersko turistički tehničar Engleski jezik Njemački jezik Njemački jezik Engleski jezik Talijanski jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Turističko-hotelijerski komercijalist Engleski jezik Njemački jezik Njemački jezik Talijanski jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Modni tehničar Engleski jezik Njemački jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Autolakirer JMO Engleski jezik Njemački jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Frizer JMO Engleski jezik Njemački jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Konobar JMO Engleski jezik Njemački jezik Njemački jezik Engleski jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Krojač JMO Engleski jezik Njemački jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Kuhar JMO Engleski jezik Njemački jezik Njemački jezik Engleski jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Pomoćni kuhar i slastičar TES 1.Vjeronauk/etika
Pomoćni soboslikar-ličilac TES 1.Vjeronauk/etika
Slastičar JMO Engleski jezik Njemački jezik Njemački jezik Engleski jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
Soboslikar – ličilac JMO Engleski jezik Njemački jezik 30.6.2021. u 9:00 sati 1.Vjeronauk/etika
*** Napomena. Provjeri stranog jezika pristupaju učenici koji su kao prvi strani jezik prijavili jezik koji NISU učili u osnovnoj školi najmanje četiri godine. *** Napomena. Provjera stranog jezika u jesenskom roku održat će se 25.8.2021. sukladno točci XI Odluke o upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. *** Napomena. Detaljni nastavni plan i program u kojem su navedeni predmeti te vježbe sa brojem sati za sva zanimanja nalazi se na web stranici škole (http://upisisss-vk.weebly.com/zanimanja.html) i oglasnoj ploči škole.
Program/zanimanje Zdravstveni zahtjevi Dokumentacija potrebna za upis
Hotelijersko turistički tehničar uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • Upisnica iz aplikacije
 • Potvrda nadležnog školskog liječnika
Turističko-hotelijerski komercijalist uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • Upisnica iz aplikacije
 • Potvrda nadležnog školskog liječnika
Modni tehničar uredan vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno, dostatno emocionalno i uredno psihomotoričko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene
 • Upisnica iz aplikacije
 • Potvrda nadležnog školskog liječnika
Autolakirer JMO Uredan vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog i mišićnog – koštanog sustava, uredna funkcija kože na otvorenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene.
 • Upisnica iz aplikacije
 • Svjedodžba medicine rada
 • Ugovor o naukovanju (4 primjerka)
Frizer JMO Uredan vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija dišnog i mišićnog – koštanog sustava, uredna funkcija kože na otvorenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene.
 • Upisnica iz aplikacije
 • Svjedodžba medicine rada
 • Ugovor o naukovanju (4 primjerka)
Konobar JMO uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • Upisnica iz aplikacije
 • Potvrda nadležnog školskog liječnika
 • Ugovor o naukovanju (4 primjerka)
Krojač JMO Uredan vid, uredan dubinsko (prostorni) vid, raspoznavanje boja, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezičnog-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno i emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija dišnog i mišićnog – koštanog sustava, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija srčano – žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.
 • Upisnica iz aplikacije
 • Svjedodžba medicine rada
Kuhar JMO uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene
 • Upisnica iz aplikacije
 • Svjedodžba medicine rada
 • Ugovor o naukovanju (4 primjerka)
Pomoćni kuhar i slastičar TES
 • Upisnica iz aplikacije
 • Rješenje o primjerenom obliku školovanja
 • Mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje
Pomoćni soboslikar-ličilac TES
 • Upisnica iz aplikacije
 • Rješenje o primjerenom obliku školovanja
 • Mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje
Slastičar JMO uredan vid, sposobnost raspoznavanja boja, uredan osjet mirisa i okusa, uredna funkcija mišićno koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, odsustvo bolesti ili stanja koja mogu dovesti do gubitka svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene
 • Upisnica iz aplikacije
 • Svjedodžba medicine rada
 • Ugovor o naukovanju (4 primjerka)
Soboslikar – ličilac JMO Uredan vid, dubinsko (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srčano-krvožilnog, dišnog i mišićnog – koštanog sustava, uredna funkcija kože na otvorenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene.
 • Upisnica iz aplikacije
 • Svjedodžba medicine rada
 • Ugovor o naukovanju (4 primjerka)
*** Napomena.
 • Učenici koji su ostvarili dodatne bodove pri upisima u prvi razred srednje škole moraju priložiti dokumentaciju kojom to potvrđuju na upisima.
 • Učenici koji se upisuju kao kandidati s teškoćama u razvoju pri upisima moraju priložiti: Rješenje o primjerenom obliku obrazovanja i Mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje (HZZ i liječnika medicine rada)
 • Popis slobodnih mjesta za praktičnu nastavu kod obrtnika nalazi se na web stranicama škole (http://upisisss-vk.weebly.com/praksa.html) i oglasnoj ploči škole.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupaka Datum
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 24. 5. – 1. 7. 2021.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 1. 7. 2021.
Početak prijava redovitih učenika u sustav 24. 5. 2021.
Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2021.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2021.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29. 6. – 1. 7. 2021.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 1. 7. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 5. 7. 2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2021.
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica 7. 7. 2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 9. 7. 2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2021.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) 12. – 14. 7. 2021.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2021.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10. 8. 2021.

Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2021.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 23. 8. 2021.
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 23. 8. 2021.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24. 8. 2021.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25. 8. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis Završetak unosa rezultata s popravnih ispita Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 25. 8. 2021.
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica 26. 8. 2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 27. 8. 2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 28. 8. 2021.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 30. 8. – 31. 8. 2021.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1. 9. 2021.

XII.

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 24. 5. – 7. 6. 2021.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 24. 5. – 7. 6. 2021.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 24. 5. – 17. 6. 2021.
Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 24. 5. – 17. 6. 2021.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17. 6. 2021.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 21. – 23. 6. 2021.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. – 24. 6. 2021.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 25. 6. 2021.

XII.

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 16. 8. - 17. 8. 2021.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 16. 8. - 17. 8. 2021.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 16. 8. - 17. 8. 2021.
Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 16. 8. - 18. 8. 2021.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 18. 8. 2021.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 19. 8. 2021.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. 8. 2021.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 21. 8. 2021.

Upisnice i potrebne dokumentacija zaprimaju se u sljedećem vremenu u učionici 126 (prostoriji Srednje strukovne škole Vinkovci):

 • Ponedjeljak (12.7.2021.) od 8:00 do 14:00
 • Utorak (13.7.2021.) od 13:00 do 17:00
 • Srijeda (14.7.2021.) od 8:00 do 14:00

Dokumentaciju je moguće dostaviti i online preko službene adrese skole.hr na službenu e-mail adresu škole sssvinkovci@gmail.com. U tom slučaju potrebno je poslati skeniranu svu dokumentaciju.

Upisnice i potrebne dokumentacija zaprimaju se u sljedećem vremenu u kabinetu 127 (prostoriji Srednje strukovne škole Vinkovci, ured psihologinje):

 • Ponedjeljak (30.8.2021.) od 08:00 do 13:00
 • Utorak (31.8.2021.) od 8:00 do 13:00

Dokumentaciju je moguće dostaviti i online preko službene adrese skole.hr na službenu e-mail adresu škole sssvinkovci@gmail.com. U tom slučaju potrebno je poslati skeniranu svu dokumentaciju.

*** Za zanimanja u kojima se ne popune sva mjesta ni nakon jesenskog roka organizirat će se naknadni upisni rok od 2. rujna do 24. rujna 2021.

Upisni koordinator:                             

 • Stefanie Horvat (stručna suradnica psihologinja)

Ostali članovi upisnog povjerenstva:

 • Domagoj Bujadinović (ravnatelj)
 • Marica Andričević (stručni suradnik pedagog)

Web stranice:

Ravnatelj : Domagoj Bujadinović

Pedagoginja: Marica Andričević

 • Telefon: 032/354-900

Psihologinja: Stefanie Horvat

Rezultat natječaja za nastavnika geografije

Nastavnici u školskim klupama

Obavijest o rezultatima natječaja

Christmas typing challenge

Mladi kreativci na božićnom sajmu

0
Nastavnika
0
Razrednih odjela
0
Učenika
Krojač - JMO
Krojač se bavi izradom svih vrsta muških, ženskih i dječjih odjevnih predmeta. Njegov posao sastoji se od izrade kroja prema zadanim mjerama i modelu, odabira materijala, rezanja materijala prema šabloni, sortiranja i pripremanja skrojenih dijelova, sastavljanja skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje.
Saznaj više...
Modni tehničar
Modni tehničar samostalno i kao dio tima konstruira, modelira i izrađuje te promovira i prodaje odjevne, tekstilne i druge modne proizvode. Posao obavlja u industrijskim pogonima, obrtničkim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama odjevnih, tekstilnih i drugih modnih proizvoda te u uredima.
Saznaj više...
Frizer - JMO
Frizer pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata.
Saznaj više...
Autolakirer - JMO
Autolakirer radi na poslovima zaštite, lakiranja i emajliranja proizvoda, kao što su automobili, metalni namještaj, različita kućišta i drugo.
Saznaj više...
Soboslikar-ličilac - JMO
Soboslikar-ličilac boja vanjske i unutarnje površine zgrada, oslikava i ukrašava trjemove, hodnike i stubišta, te liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina.
Saznaj više...
Kuhar - JMO i klasični
Kuhar priprema sve vrste toplih i hladnih jela, sastavlja dnevne i tjedne jelovnike te priprema jela po narudžbi.
Saznaj više...
Slastičar - JMO i klasični
Slastičar samostalno obavlja različite poslove, od naručivanja i pripreme sirovina i materijala za različite slastice, peciva i sladolede, do izrade konačnog proizvoda.
Saznaj više...
Konobar - JMO i klasični
Konobar poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima, priprema, održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta.
Saznaj više...
Hotelijersko turistički tehničar
Hotelijersko-turistički tehničar informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane uz prijam i boravak gostiju te surađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude.
Saznaj više...
Turističko-hotelijeski komercijalist
Turističko-hotelijeski komercijalist obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, u industriji pripreme hrane i pića, brine o opremljenosti i inventaru turističkog objekta, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta.
Saznaj više...
Previous
Next

Zašto odabrati našu školu?

 • Dobro planiranje nastave, učenja i poučavanja
 • Povezanost teorijske nastave i praktične nastave
 • Briga o učenicima, posebno učenicima s teškoćama u razvoju
 • Kvalitetan proces praćenja i vrednovanja učenika
 • Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima
 • Dobra opremljenost škole
 • Veliki broj nastavnika u zvanju mentora i savjetnika
 • Naglasak na cjeloživotnom učenju
 • Sudjelovanje u brojnim EU projektima
 • Razrađen školski preventivni program
 • Obilježavanje važnih datuma
 • Dan otvorenih vrata
 • Česte individualne konzultacije
 • Sudjelovanje u aktivnostima Grada i Županije

Planovi unaprijeđenja:

 • promocija obrtničkih zanimanja i stipendiranje učenika od strane Ministarstva gospodarstva obrta i poduzetništva.  
 • svi učenici prvih razreda u školskoj godini 2020./2021. koji su u 8. razredu imali prosjek veći od 3.0, a upisali su jedno od zanimanja: krojač, soboslikar-ličilac, autolakirer, kuhar, konobar, slastičar imaju pravo na stipendiju.
 • poticanje upisa učenika u deficitarna zanimanja zbog veće zapošljivosti. 
 • uključivanje u nove projekte vezane za praktičnu nastavu.
 • unaprijeđenje suradnje sa Obrtničkom komorom, Ministarstvom gospodarstva i poduzetništva
 • rad na projektu Centri kompetentnosti u području ugostiteljstva

CSS ID-ovi:

video
zanimanja
info
zasto

projekti
obavijesti
insta
kontakt

ovo je na računalu:
 • Vrh
 • Obavijesti
 • Škola u brojevima
 • Zanimanja
 • Upisi
 • Zašto mi?
 • Društvene mreže
 • Naši projekti
 • Kontakt
ovo je na mobu i tabletu:
 • Vrh
 • Obavijesti
 • Škola u brojevima
 • Zanimanja
 • Zašto mi?
 • Društvene mreže
 • Naši projekti
 • Kontakt

Pratite nas na društvenim mrežama

Kontakt:

  Kako nas naći?

  Nikola Dujmović © 2021.