Početna konferencija projekta VIRTUS – uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti

Konferenciju je pratilo više od 400 sudionika: