Mladi kreativci na božićnom sajmu

        Mladi kreativci su djelovali i ove godine! Naše druženje započelo je školske godine 2017./2018. kada je organizirana naša prva kreativna radionica na koju se odazvao veliki broj  učenika. Nastavili smo i ove školske godine sa temom reciklaža i  sa ciljem izrade korisnih i ukrasnih predmeta od ambalažnih materijala (materijala namjenjenih za reciklažu: kartona, valovite ljepenke, limenki, staklenki,metalnih poklopaca). Ove godine odlučili smo se za izradu božićnih čestitki, ukrasnih kutija za poklone te ukrašavanje limenih poklopaca kako bi dobili lijepe ukrase za bor.

        Radionica je organizirana u studenom i prosincu 2021. godine u ukupnom trajanju od 10 sati. Ove godine zbog epidemioloških mjera nismo mogli biti svi zajedno nego smo se organizirali po razredima i sa najviše 4 učenika po grupi. Polaznici radionice bile su učenice 2.c razreda: Laura Berać i Lira Berać, učenice 2.e razreda: Ana Vuić, Emanuela Šorli i Sara Zalaj te učenici 3.h razreda: Ante Adžić, Marijan Boto, Vedran Katić i Zlatko Pavlović. Osim ugodnog druženja, sudionici radionice su mogli kreativno provesti izvannastavno vrijeme, poticati timski rad, stvarati pozitivnu sliku o sebi te razvijati osjećaj odgovornosti prema okolišu smanjujući količinu otpada. Na kraju, kao najveća nagrada pokazao se rezultat njihovog kreativnog rada  uz sudjelovanje na ovogodišnjem Božićnom sajmu.

Voditelj radionice:

Lidia Lešić, nastavnik mentor