Međunarodni dan materinskoga jezika

         Povodom Međunarodnoga dana materinskoga jezika (21. veljače 2023.) učenici 2. e, 3. a, 3. e i 4. a razreda pripremili su prigodni pano na kojemu su pjesničkim i slikovnim prilozima promišljali o vrijednostima materinskoga jezika. Na panou se nalaze radovi sljedećih učenika: Josipa Jurkovića, Petra Bagarića, Anne Grgić, Bone Jurića, Ive Šakić, Larise Matić, Leona Matića, Lucije Čerkezović, Sare Martinović i Marijane Misir. Pano su postavili učenici Martina Maloševac, Lucija Perić i Josip Jurković, uz poticaj prof. Ivane Petričević.

       Zahvaljujemo učenicima što su svojim kreativnim radovima doprinijeli jačanju svijesti o značenju materinskoga jezika u razvoju svakoga pojedinca.