Kontakt

Opći podaci:

 • Adresa: Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci
 • OIB: 96073481644
 • Matični broj: 0334740
 • Šifra ustanove: 16-088-507
 • IBAN: HR1923400091100171171
 • Fax: 032/354-618
 • e-mail: sssvinkovci@gmail.com

Tajnica:

 • Sonja Osrečki
 • telefon: 032/354-618
 • e-mail: sssvinkovci@gmail.com

Ravnatelj:

 • Domagoj Bujadinović
 • telefon: 032/354-901
 • e-mail: ravnatelj@ss-strukovna-vk.skole.hr

Pedagoginja:

 • Marica Andričević 
 • telefon: 032/354-900
 • e-mail: pedagog.psiholog.strukovna@gmail.com
 • kabinet 87

Psihologinja:

 • Stefanie Horvat
 • telefon: 032/354-099
 • e-mail: pedagog.psiholog.strukovna@gmail.com
 • kabinet 27

Voditelj računovodstva:

 • Anastazija Primorac
 • telefon: 032/354-902
 • e-mail: racunovodstvo@ss-strukovna-vk.skole.hr

Računovodstveni referent:

 • Božica Širić
 • telefon: 032/354-087
 • e-mail: racunovodstvo@ss-strukovna-vk.skole.hr

Administrator

 • Mira Ivanišević
 • telefon: 032/354-087
 • e-mail: sssvinkovci@gmail.com

Grupne adrese e-pošte:

Kako bi se olakšalo obavještavanje djelatnika, napravljene su sljedeće grupe za e-poštu:

 • admin@ss-strukovna-vk.skole.hr
 • djelatnici@ss-strukovna-vk.skole.hr (svi djelatnici)
 • drustvenjaci@ss-strukovna-vk.skole.hr (stručno vijeće društvene grupe predmeta i tjelesne i zdravstvene kulture)
 • hrvatski.jezik@ss-strukovna-vk.skole.hr
 • mat.fiz.inf@ss-strukovna-vk.skole.hr (stručno vijeće matematike, fizike i informatike)
 • osobne.i.ostale.usluge@ss-strukovna-vk.skole.hr (stručno vijeće osobnih i ostalih usluga)
 • strani.jezik@ss-strukovna-vk.skole.hr
 • tekstil@ss-strukovna-vk.skole.hr
 • ugostiteljstvo-turizam@ss-strukovna-vk.skole.hr

Kontakt obrazac

Shopping Basket