Izrada kolača sa dekoracijama od čokolade

U sklopu promocije strukovnih zanimanja kroz promotivne kampanje izvan redovitog sustava obrazovanja u našoj školi je 18. travnja 2023. održana radionica Izrada kolača sa dekoracijama od čokolade.

U radionici su sudjelovali učenici 3. h razreda zanimanja pomoćni kuhar i slastičar, pomoćnica u nastavi Tijana Mikulić te članovi Udruge osoba s invaliditetom „Zrno“ Vinkovci sa predsjednicom Maricom Zirdum. Koordinatorice radionice bile su Ankica Živić i Eva Jurčić.

Radionica je organizirana u okviru projekta RCK VirtuOS (UP.03.3.1.05.0006), sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.