DRŽAVNA MATURA

20. srpnja 2020. u 12:00 KONAČNI REZULTATI ISPITA

i do 14:59 zadnji rok za prijavu studijskih programa i promjenu liste prioriteta.

da bi u 16:00 bile objavljene konačne rang liste fakulteta – na postani-student. Pored studija pojavit će se upisni broj ( kojeg zapišite na papir i on vam treba za upis ) i termin za upis. Na webu fakulteta pogledajte detalje, potrebnu dokumentaciju …

PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA

Podjela svjedodžbi/potvrda o položenim ispitima državne mature:

22. srpnja 2020. (srijeda)  9:00 – 12:00

Svjedodžbu/potvrdu je moguće podići isključivo uz osobnu iskaznicu.

Svjedodžbu/potvrdu može podići i roditelj maturanta, također isključivo uz predočenje svoje osobne iskaznice. 

Učenici koji ne podignu svoje svjedodžbe /potvrde potvrde u navedenom roku, po njih će moći doći naknadno, u radnom vremenu školskih djelatnika, ali uz prethodnu provjeru na tel. 032/354-618.