2020./2021.
IMG_9920-nastavnici djelatnici (šk. god. 2020-21)

Nastavnici

Redni

broj

Ime i prezime

Nastava u školskoj godini 2020./2021.

1.        

Mirela Luburić

Hrvatski jezik

2.       

Martina Mihin

Hrvatski jezik

3.       

Tanja Pajtak

Hrvatski jezik

4.       

Ivana Paulić

Hrvatski jezik

5.        

Ivana Petričević

Hrvatski jezik

6.       

Helena Voda

Hrvatski jezik

7.       

Adriana Đuraković

Matematika, informatika

8.       

Marija Gerovac

Matematika, informatika

9.       

Matea Matijević

Matematika, informatika

10.   

Darija Kostelić

Matematika, informatika

11.    

Elvira Macan

Fizika

12.    

Tatjana Alerić

Informatika, računalstvo

13.    

Nikola Dujmović

Informatika, računalstvo

14.    

Meri Tomić

Informatika, računalstvo

15.    

Mirna Dovhanj

Strani jezik

16.   

Alisa Hošteter

Strani jezik

17.    

Antonela Marković

Strani jezik

18.    

Nikolina Sopta

Strani jezik (zamjena)

19.    

Zrinka Matić

Strani jezik (zamjena)

20.   

Josipa Barić

Strani jezik

21.    

Branka Lovrić

Strani jezik

22.   

Livija Pribanić

Strani jezik

23.   

Silvija Žalac

Strani jezik (zamjena)

24.   

Sanja Sorko

Strani jezik

25.   

Marijana Trutin

Strani jezik

26.   

Mijo Jukić

Tjelesna i zdravstvana kultura

27.   

Ivan Lončar

Tjelesna i zdravstvana kultura

28.   

Kristina Marić

Tjelesna i zdravstvana kultura

29.   

Marijan Horvat

Tjelesna i zdravstvena kultura (zamjena)

30.   

Božo Pavlović

Tjelesna i zdravstvena kultura

31.    

Biljana Bjelajac

Geografija

32.   

Katarina Vukanović

Povijest

33.   

Barbara Vuković

Povijest (zamjena)

34.   

Kornelio Gorić

Povijest, filozofija, etika

35.   

Marin Ljubas

Sociologija, povijest, politika i gospodarstvo

36.   

Marija Petrinović

Politika i gospodarstvo

37.   

Ivana Bazina Anikić

Gospodarsko pravo

38.   

Sanja Merc

Likovna umjetnost

39.   

Zrinka Bader

Psihologija

40.   

Kristina Culek

Vjeronauk

41.    

Vlatka Panenić

Vjeronauk

42.   

Mirjana Jakšić

Strukovni predmeti u području ekonomije i turizma

43.   

Maja Vidić

Strukovni predmeti u području ekonomije i turizma

44.   

Miljenka Vujeva

Strukovni predmeti u području ekonomije i turizma

45.   

Nevenka Bionda

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva

46.   

Eva Jurčić

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva

47.   

Lidia Lešić

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva

48.   

Ankica Živić

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva

49.   

Hrvoje Blažinkov

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva

50.   

Klara Pilić

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva

51.    

Karmela Galeković

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva

52.   

Lorena Osrečki

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva (zamjena)

53.   

Marija Bošnjak

Praktična nastava (turizam i ugostiteljstvo)

54.   

Mario Janocik

Praktična nastava (turizam i ugostiteljstvo)

55.   

Ana-Marija Stanković

Praktična nastava (turizam i ugostiteljstvo)

56.   

Ružica Šošić

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva

57.   

Ana Šarčević

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva i tekstila

58.   

Branka Rimac

Strukovni predmeti u području ugostiteljstva i tekstila

59.   

Ivan Rimac

Stručni suradnik u nastavi, praktična nastava (turizam i ugostiteljstvo)

60.   

Dunja Karačić

Stručni suradnik u nastavi, praktična nastava (turizam i ugostiteljstvo)

61.   

Ljiljana Bekavac

Stručni suradnik u nastavi, praktična nastava(tekstil i koža)

62.   

Mirjana Buranji

Strukovni predmeti u području tekstila

63.   

Suzana Džalto

Strukovni predmeti u području tekstila (zamjena)

64.   

Iva Mišković

Strukovni predmeti u području tekstila

65.   

Ljubica Kolarević

Strukovni predmeti u području tekstila

66.   

Lovorka Tkalčić Dulić

Strukovni predmeti u području tekstila

67.   

Jadranka Mišković

Strukovni predmeti u području tekstila

68.   

Nada Sušac

Strukovni predmeti u području tekstila

69.   

Branka Dučmelić

Biologija, strukovni predmeti u području osobnih usluga

70.   

Ana Žuljević

Kemija, strukovni predmeti u području osobnih usluga

71.    

Josipa Bobovec

Praktična nastava (osobne usluge)

72.   

Marijana Matošević

Praktična nastava (osobne usluge)

73.   

Melita Matijević

Strukovni predmeti u području ostalih usluga

74.   

Tomislav Veselčić

Strukovni predmeti u području ostalih usluga

75.   

Elizabeta Gvozden

Strukovni predmeti u području ostalih usluga i tekstila

 

Voditeljice smjene: Martina Mihin i Mirjana Jakšić.

Ravnatelj i stručni suradnici

Ime i prezime

Zanimanje

Domagoj Bujadinović

ravnatelj

Marica Andričević

pedagoginja

Stefanie Jade Horvat

psihologinja

Jelena Ferić

knjižničarka, nastavnica hrvatskog jezika

Velimira Antinac

knjižničarka, nastavnica hrvatskog jezika

 

Administrativno osoblje

Ime i prezime

Zanimanje

Sonja Osrečki

tajnica

Anastazija Primorac

voditelj računovodstva

Božica Širić

računovodstveni referent

Mira Ivanišević

administrator

 

Tehničko i pomoćno osoblje

Ime i prezime

Zanimanje

Antun Milišić

domar – kućni majstor

Dušan Mihajlović

elektrotehničar

Bernarda Matić

spremačica

Slavica Salak

spremačica

Jurka Milišić

spremačica

Eva Franjić-Špelac

spremačica

Livija Babić

spremačica

Anamarija Klarić

spremačica

 

Shopping Basket