Bespovratna sredstva

Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci dodijeljena su bespovratna sredstva za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (VIRTUS – Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti). Našu su školu posjetili izvođači radova, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu doc. dr. sc. Jadranka Mustapić-Karlić i ravnatelj Ugostiteljsko-turističke škole Osijek Andrej Kristek, čija je škola nositelj projekta.
U našoj će se školi renovirati šest specijaliziranih kabineta iz područja turizma i ugostiteljstva. Cilj je ovoga projekta unaprijediti kvalitetu obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ulaganjem u ovaj sektor i prenamjeni kabineta nastoji se osposobiti kadar prema potrebi sve zahtjevnijeg tržišta rada.